Prosinec 2006

Přehled veřejných vysokých škol s odkazy

31. prosince 2006 v 20:33 | EF |  Pro zájemce o studium na VŠ
Akademie múzických umění v Praze www.amu.cz
Akademie výtvarných umění v Praze www.avu.cz
Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz
České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz
Janáčkova akademie múzických umění v Brně www.jamu.cz
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz
Masarykova univerzita v Brně www.muni.cz
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně www.mendelu.cz
Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz
Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz
Technická univerzita v Liberci www.tul.cz
Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz
Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz
Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz
Univerzita Pardubice www.upce.cz
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno www.vfu.cz
Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz
Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz
Vysoká škola chemicko - technologická v Praze www.vscht.cz
Vysoká škola polytechnická www.vspji.cz
Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze www.vsup.cz
Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz
Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz